Dataportabilitet - betydelige omkostninger, men også en strategisk mulighed.

Mar
29

Dataportabilitet giver personer ret til at have mere kontrol over deres personoplysninger. Denne nye rettighed kan medføre betydelige omkostninger for organisationer, men den giver også en strategisk mulighed.

‍“Dataportabilitet giver personer ret til at have mere kontrol over deres personoplysninger. Denne nye rettighed kan medføre betydelige omkostninger for organisationer, men den giver også en strategisk mulighed.

Ifølge IAPP´s årlige Privacy Governance-rapport 2016 påpeger en række dataansvarlige, at følgende tre aspekter af GDPR er de mest udfordrende at implementere for deres organisation:

Retten til at blive glemt

Dataportabilitet

Indsamling af udtrykkeligt samtykke

Vi kigger her nærmere på, hvorfor dataportabilitet fortjener opmærksomhed, og hvordan det både repræsenterer en risiko såvel som en strategisk mulighed.

Hvad er dataportabilitet?

Dataportabilitet består af:

Evnen og kapaciteten til at eksportere data, der indsamles eller gemmes digitalt vedrørende en registreret

Evnen til at modtage data om den registrerede og tillade en anden ansvarlig at modtage de flytbare data

.....

Gør det til en fordel

Forsøg at være effektiv. Ansvarlige skal være i stand til at efterkomme anmodninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Hvis man implementerer en proces til at portere data, bør man gennemføre en procedure for at behandle andre kunders anmodninger i henhold til lovgivningen og yde ekstra tjenester, for eksempel ved at garantere højere datasikkerhed.

Tænk over at udvikle et brugervenligt værktøj eller en grænseflade, der involverer kunderne og giver dem mere gennemsigtighed, indsigt og kontrol med deres egne oplysninger end konkurrenterne.

Denne ret giver kunder mulighed for lettere at skifte tjenesteudbyder. Sørg for, at de overfører deres personoplysninger til din organisation og ikke til din konkurrents.”

Læs hele artiklen her: https://cyber.deloitte.dk/artikler/artikler-gdpr/gdpr-top-10-dataportabilitet/

Og læs hvordan du kan gøre dataportabilitet til en strategisk fordel her: www.idlink.dk

Sebastian Allerelli
Partner at Safe Online
© 2018 Safe Online